Korraldaja.ee mobiilne välilava on suurusega 8 m X 6 m ning see on sobilik erinevate kontserdite, sündmuste, juubelite või muud sorti sündmuste teenindamiseks.

Mobiilset välilava tellides ja kasutades peab arvestama mõningate asjaoludega:
– lava transpordiasendi pikkus on ca 9,5 m ja kõrgus ca 3,6 m. Lava paigalduskoht peab olema piisava kandevõimega (vähemalt 2,5 t) ning juurdepääs peab arvestama nii lavahaagise gabariitide kui pöörderaadiuse ja manöövedamisvajadustega;
– kasutusvalmis seatud lava kõrgus maapinnast 1..1,3 m (vastavalt maapinna tasasusele);
– lavapinna mõõtmed: laius 8 m, sügavus 6 m. Lava katuse suurim kõrgus lava pinnast ca 3,7 m;
– lava katuse moodustavad neli kaarjat kandetala. Iga tala külge võib ühtlaselt jaotatult riputada kuni 300 kg koormust;
– lavale pääsemiseks on kuni 2 treppi;
– lava küljed ja tagasein on kaetud 30% läbipaistva võrkriidega.

Kui tuul puhub enam kui 18 m/s, siis tuleb riie eemaldada. Sündmuse korraldajal on võimalus lava esine, seinad ning lava ja kõlaritornide vahel katta oma kujundusega võrkseintega.
Mõlemale poole lava on võimalik paigaldada kõlaritornid, mille kandevõime on keskpunktis kuni 500 kg.